Faura Participa

Proposa

Propostes

Mantindre l'olivera de la Biblioteca quan es reforme l'escola

  Sense comentaris  •  26-11-2019  •  jcasas

L'escola va a ser reformada en els pròxims mesos, i abastarà fins la biblioteca, que passarà a ser part del centre. Esta és una proposta per mantindre l'olivera que allí es troba plantada.

0,8% / 100%
2 avals  250 avals necessaris
Avalar