Faura Participa

Proposa
Tornar

"Arbres per viure”

JOSE CARLOS BELLVER JOSE CARLOS BELLVER  •  11-11-2019  •    Sense comentaris

Codi de la proposta: FAURA-2019-11-18

Crear una veritable infraestructura verda que a la vegada suposi més serveis i beneficis ambientals, socials i psicològics per a la ciutadania.
 1. Primer cal reconèixer que la gestió històrica de l'arbrat del poble no ha estat adequada. És veritat que les polítiques i tendències en aquesta disciplina han anat canviant amb el temps i que segurament no hi hagut unanimitat, però cal reconèixer que la tria d'espècies, la política de poda o altres decisions, no han estat encertades.
 2. Informar els veïns és important, però també que els veïns puguin participar en el disseny del seu carrer dins dels límits que estableix el Pla de Mobilitat Urbana.
 3. Els tempos són importants. Per què no s'ajusten els temps i es tallen els arbres just abans de la seva substitució? Per què s'han reblit escocells si al cap d'un temps els arbres s'havien de talar?
 4. S'han deixat carrers sense arbres. En alguns casos, no s'han substituït els arbres talats i no s'ha introduït cap element de verd urbà. Se'ns diu que el Pla de Millora de l'Arbrat compensa la tala d'arbres amb la plantació en altres espais al poble, però la realitat és que els carrers es queden deserts i sense verd.
 5. El nombre de peus d'arbre no és un bon indicador de verd urbà. No fa la mateix funció un arbre nou que un arbre amb una gran capçada, per tant si es vol compensar la tala d'arbres, cal usar altres indicadors. Que el pla parli únicament d'arbrat, també és un problema de concepció.

 

Ens dona la sensació, que els arbres es veuen únicament com un element de decoració i són molt més que això. Creiem que tots els carrers de la ciutat han de tenir elements de verd urbà. No cal que siguin sempre arbres. S'hi poden posar jardineres. Segurament, hi ha molt pocs carrers a la ciutat que no tinguin prou amplada per tenir verd urbà. I sí, si cal, cal sacrificar algunes places d'aparcament, hi ha moltes solucions urbanístiques i de paisatgisme que ens permeten integrar el verd urbà amb les necessitats d'una ciutat moderna

Entre els seus beneficis destaquem:

 • Redueixen la temperatura ambient.                                          
 • Disminueixen la contaminació.
 • Oxigenen l’aire.
 • Proporcionen ombra.
 • Absorbeixen part del soroll urbà.
 • Estalvien aigua.
 • Són refugi de fauna.
 • Un dels beneficis de l’arbrat és que influeix en la depuració de l’aire mitjançant l’eliminació de contaminants atmosfèrics –causats principalment pel trànsit rodat i la indústria-, com ara l’ozó, el diòxid de sofre, el diòxid de nitrogen, el monòxid de carboni i les partícules en suspensió.
 • Ofereixen espais públics de major qualitat,…

Els objectius d”Arbres per viure” – Disposar d’un arbrat que sigui una part important de la infraestructura verda del poble, assolint la màxima dotació i la seva connectivitat amb l’entorn (urbà i natural) – Obtenir els màxims serveis ambientals i socials de l’arbrat – Disposar d’un arbrat biodivers, en bon estat, protegit, segur, i identitari mitjançant una gestió el màxim eficient i sostenible – Disposar d’un arbrat adaptat al clima i resilient front al canvi global – Convivència entre la ciutadania i els arbres, i avançar en el valor que la societat assigna a l’arbrat. – Promoure l’arbrat com a un element vertebrador d’un poble més habitable amb un espai públic de qualitat.

“Arbres per viure” es pot fitxar com un repte per a 2021 1. Augmentar un 5% la cobertura arbrada a la ciutat, assolint el 30% de la superfície urbana coberta per arbrat. 2. Garantir que dins la trama urbana un 40% de les espècies d’arbres siguen adaptades al canvi global. 3. Assolir un patrimoni arbori biodivers en el que, dins la trama del poble, no hi ha hagi  cap espècie que supere el 15% del total d’arbres 4. Posar a disposició de la ciutadania tota la informació sobre característiques i serveis de cada un dels arbres de la trama urbana, a través de tecnologies interactives que facilitin el coneixement i la col·laboració ciutadana 5. Aconseguir que a totes les escoles de primària de les valls, les xiquetes i xiquets identifiquen i aprecien els arbres del seu poble i comarca.

El conjunt d’arbres permet interconnectar la xarxa d’espais verds del poble i de les  Valls, afavorint una estructura verda que articula la el diferents espaos verds de les altres pobles i el catàlec d'arbres de protecció local de la Vall de Segó, contribuint a la salut, el confort i l’habitabilitat, millorant la qualitat ambiental, l’embelliment del paisatge del poble i la creació d’espais socialitzadors dins  i fora  de la trama urbana. Els arbres són llocs de refugi i alimentació de la rica avifauna urbana. Des d’un punt de vista social i humà, els arbres són per a moltes persones el fragment de natura que tenen més a l’abast i que els apropa als canvis d’estació i a la dinàmica pròpia dels cicles de la vida.

Els primer carrers que necesiten fer la primera fase de adecuació i plantació per tenir una mínim impacte paisatgístic, seríen els seguent:

- Gran part de la Ronda Quémalo, afegint el parquing.

- Carrer Sagunt,per tapar el mur del carrer de la pilota, que paistgísticament crea un impacte.

- Ronda Rodana.

- Carrer Cervantes a la altura del poliesportiu.

- Parquing de la entrada del poble (per la Ronda Diputació)

-Carrer Mestre Rodrigo.

- Part de carrer Sagunt.

- Remodelar els arbres de la plaça d'Almorig.

 

 

 

 

Faura vol arbres millors, més biodiversitat, més funcionals i més resistent al canvi climàtic?

Aquesta proposta no té notificacions.

Necessites iniciar sessió o registrar-te per a comentar.